Πολύ συχνά οι γονείς ανησυχούν για τα δοντάκια των παιδιών τους, αν θα είναι ίσια, ή θα βγουν στραβά, κατά πόσο επηρεάζεται η θέση τους από την παρατεταμένη χρήση θήλαστρου (πιπίλας), ή από την εκμύζηση του αντίχειρα. .Επίσης αναρωτιούνται αν θα πρέπει να σφραγίζονται τα νεογιλά δόντια, αν μπορούν [...]
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ υφίσταται οποτεδήποτε υπάρξει απόκλιση από την αρμονική σχέση των δοντιών μεταξύ τους (οδοντικά προβλήματα), αλλά και ως προς τις οδοντοφατνιακές αποφύσεις (οδοντοφατνιακά προβλήματα) και των γνάθων μεταξύ τους και ως προς το πρόσωπο (σκελετικά προβλήματα). [...]
Στόχος της ορθοδοντικής λοιπόν είναι η επίτευξη της αρμονικής σύγκλεισης, η οποία θα φέρει την αρμονία στην λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος. [...]
Τα αίτια που οδηγούν σε ορθοδοντικά προβλήματα είναι πάρα πολλά και έχουν ταξινομηθεί σε ορισμένες κατηγορίες.Οι παράγοντες δημιουργίας ορθοδοντικών προβλημάτων είναι πολλοί με κυριότερους την κληρονομικότητα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μια κληρονομική αιτία είναι όταν ένα παιδί [...]
Μπορεί το ανθρώπινο χαμόγελο να εξελίχθηκε από την πρωτόγονη κίνηση της αποκάλυψης των δοντιών των άγριων ζώων, στις μέρες μας όμως ένα όμορφο χαμόγελο αποτελεί ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο.Η αυτοπεποίθηση αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό συστατικό ενός σαγηνευτικού χαμόγελου, καθώς όταν γνωρίζουμε [...]
Σε πολλούς γονείς επικρατεί η πεποίθηση ότι τα νεογιλά δόντια επειδή πρόκειται να αντικατασταθούν μετά από μερικά χρόνια δεν χρίζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής. Αυτό είναι μεγάλο λάθος γιατί: [...]