Τερηδονα και Ορθοδοντικη

Σε πολλούς γονείς επικρατεί η πεποίθηση ότι τα νεογιλά δόντια επειδή πρόκειται να αντικατασταθούν μετά από μερικά χρόνια δεν χρίζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής. Αυτό είναι μεγάλο λάθος γιατί:
  • Τα νεογιλά δόντια συμμετέχουν στη μάσηση (τα χρειαζόμαστε για να τρώμε)
  • Διατηρούν τον υπάρχοντα χώρο για τα μεταγενέστερα μόνιμα δόντια. Εάν τώρα παραμεληθεί η στοματική υγιεινή, ή οι επισκέψεις στον οδοντίατρο, θα οδηγηθούν σε τερηδονισμούς με επιπλοκές πολφίτιδες, συρίγγια και τελική κατάληξη την πρόωρη εξαγωγή του δοντιού.     ( ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν οι νεογιλοί γομφίοι ). Αυτό συνεπάγεται την προς τα εγγύς μετακίνηση των πιο πίσω δοντιών και τη μείωση του διαθέσιμου χώρου. Έτσι τα καινούργια δόντια δεν έχουν πού να ανατείλουν και θα παραμείνουν έγκλειστα, ή θα ανατείλουν μακριά από την κανονική τους θέση( έκτοπα).

Επαναλαμβάνουμε ότι είναι μεγάλο σφάλμα η παραμέληση της στοματικής υγιεινής και φροντίδας, ο μη τακτικός έλεγχος από παιδοδοντίατρο  και οι θεραπείες των χαλασμένων νεογιλών δοντιών.

Αν όμως παρά ταύτα γίνει πρόωρη εξαγωγή, τότε πρέπει να τοποθετηθεί μηχάνημα διατήρησης χώρου, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο υπάρχων χώρος στο ακέραιο προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.