Στοχοσ τησ Ορθοδοντικησ

Στόχος της ορθοδοντικής λοιπόν είναι η επίτευξη της αρμονικής σύγκλεισης, η οποία θα φέρει την αρμονία στην λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος. 

 Αρμονία κατά την μάσηση (κατάτμηση και κατάποση), αναπνοή, ομιλία, αλλά και την αισθητική του προσώπου- το όμορφο χαμόγελο για το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών επισκέπτεται τον ορθοδοντικό και ακολουθούν μια θεραπεία (πάσχει το χαμόγελό τους).

Για την ορθοδοντική η αισθητική είναι ο τρόπος κατά τον οποίο είναι τοποθετημένο το κάθε μόριο μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πώς είναι τοποθετημένα για παράδειγμα τα δόντια μεταξύ τους και ως προς τα φατνία και τις γνάθους, όπως και αυτές μεταξύ τους, αλλά και ως προς το πρόσωπο. Αυτές  είναι οι βασικοί παράμετροι που επηρεάζουν το χαμόγελο, την αισθητική του και  διαμορφώνουν τη γενικότερη εικόνα του προσώπου.