Αντικειμενο τησ Ορθοδοντικησ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ υφίσταται οποτεδήποτε υπάρξει απόκλιση από την αρμονική σχέση των δοντιών μεταξύ τους (οδοντικά προβλήματα), αλλά και ως προς τις οδοντοφατνιακές αποφύσεις (οδοντοφατνιακά προβλήματα) και των γνάθων μεταξύ τους και ως προς το πρόσωπο (σκελετικά προβλήματα).

Αντικείμενό της ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ είναι η μελέτη της
- Διάπλασης
- Αύξησης και
- Διαφοροποίησης  του στοματογναθικού συστήματος και κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος γενικότερα από την σύλληψη, ενδομήτρια ζωή, τη γαλουχία, τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, το νεογιλό, τον μόνιμο φραγμό μέχρι την ενηλικίωση και το πέρας της αύξησης.

Όλη αυτή η μελέτη μας δίνει τη γνώση η οποία είναι εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την

  • Πρόληψη
  • Καταστολή
  • Επανορθωτική θεραπεία των ορθοδοντικών  προβλημάτων-ανωμαλιών.

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ υφίσταται οποτεδήποτε υπάρξει απόκλιση από την αρμονική σχέση των δοντιών μεταξύ τους (οδοντικά προβλήματα), αλλά και ως προς τις οδοντοφατνιακές αποφύσεις (οδοντοφατνιακά προβλήματα) και των γνάθων μεταξύ τους και ως προς το πρόσωπο (σκελετικά προβλήματα).

Με αυτά τα προβλήματα ασχολείται η ορθοδοντική και προσπαθεί να τα

  • Προλάβει- να μην επιτρέψει την εμφάνισή τους, όσο είναι αυτό δυνατόν
  • Καταστείλει- όταν έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται να απομακρύνει εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην επιδείνωσή τους και να βοηθήσει στην διόρθωσή τους

Θεραπεύσει- όταν πλέον αυτά έχουν εμφανιστεί και εξελιχθεί.