Η Φιλοσοφια μασ

Φιλοσοφία μας είναι η εξασφάλιση πρωτίστως της υγείας των δοντιών και της αισθητικής του χαμόγελου και του προσώπου γενικότερα. Αυτό το πετυχαίνουμε, είτε προλαμβάνοντας ορθοδοντικές ανωμαλίες, με τη διακοπή έξεων (κακές συνήθειες), είτε επεμβαίνοντας στην κατάλληλη πάντα ηλικία για να διορθώσουμε τυχόν προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Προσπαθούμε, δε πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των ασθενών μας, αποφεύγοντας όσο το δυνατόν τις εξαγωγές μόνιμων δοντιών που σε όλους είναι ανεπιθύμητες.